Comodita Home Macedonia

Adresa: Rr. Jadranska Magistrala, Nr. 47,
Shkup, Republika e Maqedonis Veriore.
Tel pa pagesë: 0800 10 5 10

“Qëllimi ynë është që konsumatorët të ndjehen sa më mirë me produktet tona dhe të kenë mundësi zgjedhjeje për të gjitha shijet.”