Comodita Home

ЗАПОЗНАЈТЕ СЕ СО НАШИОТ ТИМ

ГРАНИТА БУНАРИ

Оперативен директор

ГЕНЦ САДИКУ

Менаџер за набавки

АЛБИНА ЌАРИ

Менаџер за развој на производи и брендови

АЛБИНА ГАЗИЈА – ЌАУШИ

Менаџер за маркетинг

ГАЗМЕНД РЕЏЕПИ

Менаџер за финансии

КРЕШНИК ШЕРЕМЕТИ

Човечки ресурси