Comodita Home

ФОРМА ЗА АПЛИКАЦИЈА

Изјава за директен маркетинг

Согласно чл.13-а од Законот за заштита на лични податоци, Изјавувам дека се согласувам моите лични податоци да бидат употребени за цели на директен маркетинг од страна на Блу Чип ДООЕЛ Скопје.

Доколку не се согласувате Друштвото да ги употребува Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг, Вие не мора да ја потпишувате оваа Изјава. Во случај да не ја потпишете оваа Изјава, нема да бидете информирани за најновите продукти кои ги нуди Блу Чип ДООЕЛ Скопје.

 Вие имате право на исправка на доставените лични податоци, како и правото Бесплатно и со користење на едноставни средства да ја повлечете оваа Изјава.

Изјавил

________________________ _

Место и датум

__________________________

 

За да испратите апликација симнете тука: Изјава за директен маркетинг потоа оваа апликација пратете ја кај офицерот [email protected]